Behörighet

För att kunna söka medlemskap måste du vara behörig för att kunna söka medlemskap.

Enligt ett  gåvobrev från 23:a Januari 1952 så är det endast  fastigheter från följande avstyckningar som har rätt till medlemskap. (se gåvobrevet……)

Avstyckning  från 1:11
1:13,1:14,1:15, 1:16, 1:17, 1:23, 1:24, 1:25, 1:30, 1:31-1:38,
1:40-1:42, 1:50-1:52,

Avstyckning  från 1:26
del av 1:43 och 1:44, 1:55, 1:71, del av 1:134 – 1:136, 1:138 – 1:141,
del av 1:167 och 1:168

Avstyckning  från 1:69
1:161 – 1:163

Avstyckning  från 1:70
1:143 – 1:160, del av 1:165

i Täljö som är behöriga till medlemskap i föreningen.
Tillbaka till medlemsansökan.